Kontorformidling.dk

Find kontorlokaler til salg og leje. Skabt af Lokaleportalen.dk

Kontorlokale til leje i Århus C - Ceres Allé

1603 m2 kontor, undervisnings-/mødelokale i Århus C til leje

Velegnede lokaler til kontor, undervisning etc.

Attraktivt og roligt beliggende undervisningslokaler med kontor, ved siden af det nye bykvarter Ceres Byen.Ejendommen har i en årrække huset Århus Tekniske Skoles frisøruddannelse, Teko Center Danmarks beklædningsuddannelse, bygningskonstruktøruddannelsen under VIA University College og senest Gøglerskolen. Bygningsanlægget der består af 4 separate bygningsafsnit, er roligt og meget velbeliggende ved det nye bykvarter Ceres Byen, Aarhus Å / Brabrandstien mod syd, og endelig mod vest endnu en nyere boligbebyggelse.Det største afsnit - bygning 1 er primært opført i gule tegl, og består af dels et forhus med kontorer på 1. sal og dels en større undervisningsbygning i 1 etage - sammenbygget med forhuset og indeholdende en række gode undervisningslokaler i varierende størrelse. I gården findes en større pavillon med toiletter og 3-4 undervisningsrum, samt de sammenbyggede pavillioner, der hver indeholder et større undervisningsrum. Endelig består lejemålet af et garageanlæg på 84 m² Og en åben carport.